×

Integritetspolicy

CFD Trader (hädanefter kallat "vi", "vår", "oss") är oroad över säkerheten för din personliga information. På CFD Trader följer vi alla tillämpliga lagbestämmelser när det gäller att skydda din personliga information. Läs denna integritetspolicy noggrant för att lära dig mer.

1. Vad handlar denna integritetspolicy om?

1.1. Denna policy kommer att behandla de vanligaste frågorna om hur vi samlar in, hanterar och behåller din personliga information. Denna policy är mycket viktig för dig, så läs den noggrant. Denna policy kan ändras när som helst.

2. Vilken information samlar CFD Trader in om dig?

2.1. Vi samlar in information om dig för att kunna tillhandahålla våra tjänster. För att CFD Trader ska kunna erbjuda dig bästa möjliga service måste vi samla in och använda informationen som beskrivs i denna policy (och för att hjälpa till att göra det möjligt). Följande information kommer att samlas in från dig:

2.1.1. personligt identifierbar information

2.1.2. Icke-personligt identifierbar information

2.2. Om du vägrar att ge oss personlig information, kanske vi inte kan genomföra det avtal vi har med dig eller försöker ingå (t.ex. för att tillhandahålla dig tjänster). I det här fallet kanske vi inte har något annat val än att avbryta en tjänst som du har hos oss.

2.3. Observera att vi kan vara skyldiga enligt lag eller ha befogenhet att avslöja personlig information utan individens vetskap eller samtycke under sällsynta och ovanliga omständigheter.

3. How does CFD Trader use your information?

3.1. Informationen vi samlar in används för att tillhandahålla dig tjänster och svara på dina frågor. Bland dem finns:

4. Hur säkrar CFD Trader din information?

4.1. CFD Trader håller lämpliga fysiska, tekniska och processuella skyddsåtgärder på plats för att hålla din personliga information säker. Tyvärr kan vi inte hävda att all information du tillhandahåller online kommer att vara helt säker eller att den inte kommer att nås, läckas, modifieras eller raderas om några fysiska, tekniska eller administrativa hinder överträds.

4.2. Vänligen meddela oss så snart som möjligt om du tror att någon information vi har om dig är felaktig eller ofullständig. Eventuella felaktigheter i uppgifterna kommer att åtgärdas så snabbt som möjligt.

5. Hur kan CFD Traders tjänster stängas av?

5.1. Om CFD Trader rimligen misstänker brottsligt beteende från ett konto eller är skyldig att göra det enligt någon lag eller förordning eller instruktioner från någon behörig myndighet eller tillsynsorgan, kan de stänga av alla tjänster (inklusive din åtkomst till kontot) eller någon del av dess funktionalitet.

6. Ytterligare frågor

6.1. För alla frågor eller kommentarer som rör våra villkor, policys eller erbjudna tjänster, rekommenderas du att kontakta CFD Traders supportteam.

Ansluter dig till den bästa mäklaren i din region...