×

Regulamin

1. Informacje ogólne

1.1. Ważne: Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym regulaminem, przed rozpoczęciem korzystania z usługi.

1.2. W niniejszym regulaminie, CFD Trader jest określany jako „my,” „nasze,” and „nas”. Zwroty takie jak „Tobie” i „Twoje” odnoszą się do użytkownika platformy CFD Trader.

1.3. Niniejsze warunki regulują korzystanie ze strony internetowej CFD Trader, która jest dostępna pod adresem (https://cfdtrader.io/). Użytkownik korzystając z tej witryny, wyraża zgodę na przestrzeganie Regulaminu określonego na tej stronie. Przedstawione zasady i warunki korzystania wchodzą w życie po wyrażeniu przez użytkownika zgody na nie za pośrednictwem strony internetowej.

1.4. CFD Trader zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych regulaminu w dowolnym czasie, jak również do narzucenia nowych lub dodatkowych zasad i warunków dotyczących korzystania ze strony internetowej. Użytkownik jest odpowiedzialny za regularne sprawdzanie niniejszego regulaminu. O ile nie określono inaczej, zmiany w regulaminie wchodzą w życie w momencie ich opublikowania. Jeśli użytkownik kontynuuje korzystanie z CFD Trader lub nie usunie swojego konta, wyraża swoją zgodę na nowy regulamin.

1.5. Jeśli nie zamierzasz przestrzegać niniejszego regulaminu, zachęcamy do opuszczenia naszej strony internetowej. Ta strona i jej usługi mogą być używane i wykorzystywane tylko przez osoby, które wyraziły zgodę na przestrzeganie zasad regulaminu.

1.6. Aby korzystać i mieć dostęp do CFD Trader, musisz mieć ukończone co najmniej 18 lat. Korzystając z tej strony internetowej, oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat i jesteś prawnie zdolny do przestrzegania niniejszego regulaminu. Bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego, osoby poniżej 18 roku życia nie powinny odwiedzać tej strony internetowej. Zachęcamy wszystkich rodziców i opiekunów do obserwowania aktywności swoich dzieci w Internecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia wynikające z błędnej interpretacji wieku.

2. Zastrzeżenie dotyczące ryzyka

2.1. CFD Trader jest stroną internetową, która dostarcza ogólnych informacji i materiałów. Nie możesz polegać na tej stronie w celu uzyskania porady prawnej, inwestycyjnej lub innego rodzaju porady. Nie jesteśmy doradcami finansowymi. Nie oferujemy porównania brokerów. Korzystając z zawartości tej strony internetowej, działasz na własne ryzyko.

2.2. CFD Trader przypomina, że trading jest ryzykowny ze względu na znaczną zmienność rynku kryptowalut. Z tego powodu inwestorzy mogą stracić wszystkie swoje pieniądze. Powinieneś dokładnie ocenić swoje cele inwestycyjne, stopień doświadczenia i tolerancję na ryzyko przed rozpoczęciem handlu kryptowalutami lub innymi aktywami cyfrowymi. Zawsze radzimy, aby nie wpłacać na swoje konto pieniędzy, na których utratę nie można sobie pozwolić.

2.3. CFD Trader przypomina również, że zgodnie z oświadczeniem PS20/10 wydanym przez FCA (obowiązującym od 6 stycznia 2021 r.), promowanie kontraktów CFD na kryptowaluty wśród brytyjskich traderów jest zabronione.

2.4. CFD Trader nie może obiecać i nie gwarantuje, że korzystanie z tej strony internetowej i/lub jej usług przyniesie zysk pieniężny. Rezultaty są uzależnione od poziomu umiejętności, wytrwałości i pasji każdego inwestora. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji finansowych należy zawsze przeprowadzić analizę lub zasięgnąć osobistych porad u indywidualnego doradcy.

3. Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych

3.1. Zwróć uwagę, że niektóre z linków na stronie CFD Trader są linkami afiliacyjnymi. Jeżeli zdecydujesz się kliknąć, któryś z naszych linków afiliacyjnych i połączyć się z jednym z naszych partnerów, nasz zespół może otrzymać z tego tytułu prowizję bez generowania dodatkowych kosztów dla Ciebie.

3.2. CFD Trader nie ponosi odpowiedzialności za treści, które pochodzą z innych źródeł niż nasze. Za zawartość strony zawsze odpowiedzialny jest jej operator. Radzimy przeczytać i zapoznać się z warunkami i zasadami, jak również polityką każdej strony internetowej, którą odwiedzasz.

4. Prywatność

4.1. W CFD TRADER Twoje dane osobowe są w pełni bezpieczne. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, dowiesz się z niej, w jaki sposób wykorzystujemy i zabezpieczamy informacje, które nam przekazujesz.

5. Udzielenie licencji

5.1. Wszelkie prawa własności intelektualnej dla wszystkich treści na stronie internetowej są zastrzeżone przez CFD Trader. Możesz uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem strony internetowej do użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń przedstawionych w niniejszym regulaminie. Nie masz uprawnień do:

6. Ograniczenie odpowiedzialności

6.1. CFD Trader nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z informacji zawartych na tej stronie, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio.

6.2. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z naszych usług. Usługi są świadczone "tak jak jest" i "tak jak są dostępne", bez żadnych gwarancji ani warunków, zarówno wyraźnych, dorozumianych, jak i ustawowych.

7. Pytania

7.1. Jakiekolwiek zapytania lub uwagi związane z regulaminem, lub oferowanymi usługami należy kierować do zespołu pomocy technicznej CFD Trader.

Łączymy Cię z najlepszym brokerem w Twojej okolicy...