×

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

CFD Trader (i det følgende benævnt "vi", "vores", "vores", "os") er bekymret for sikkerheden af dine personlige oplysninger. Hos CFD Trader overholder vi alle gældende lovbestemmelser, når det gælder om at beskytte dine personlige oplysninger. Læs venligst denne fortrolighedspolitik omhyggeligt for at lære mere.

1. Hvad handler Politik om beskyttelse af personlige oplysninger om?

1.1. Denne politik behandler de hyppigst stillede spørgsmål om, hvordan vi indsamler, håndterer og opbevarer dine personlige oplysninger. Denne politik er meget vigtig for dig, så du bedes læse den omhyggeligt. Denne politik kan blive ændret når som helst.

2. Hvilke oplysninger indsamler CFD Trader om dig?

2.1. Vi indsamler oplysninger om dig for at kunne levere vores tjenester. For at CFD Trader kan tilbyde dig den bedst mulige service, er vi nødt til at indsamle og bruge de oplysninger, der er beskrevet i denne politik (og for at hjælpe med at gøre det muligt). Følgende oplysninger er de oplysninger, der vil blive indsamlet fra dig:

2.1.1. Personligt identificerbare oplysninger

2.1.2. Ikke-personligt identificerbare oplysninger

2.2. Hvis du nægter at give os personlige oplysninger, kan vi muligvis ikke være i stand til at gennemføre den aftale, vi har indgået med dig eller forsøger at indgå (f.eks. for at levere dig tjenester). I denne situation har vi måske intet andet valg end at annullere en tjeneste, du har hos os.

2.3. Vær opmærksom på, at vi i sjældne og usædvanlige tilfælde kan være forpligtet ved lov eller have bemyndigelse til at videregive personlige oplysninger uden den enkeltes viden eller samtykke.

3. How does CFD Trader use your information?

3.1. De oplysninger, vi indsamler, bruges til at levere tjenester til dig og besvare dine forespørgsler. Blandt disse er:

4. Hvordan sikrer CFD Trader dine oplysninger?

4.1. CFD Trader har passende fysiske, teknologiske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger på plads for at beskytte dine personlige oplysninger. Desværre kan vi ikke hævde, at alle oplysninger, du giver online, vil være fuldstændig sikre, eller at de ikke vil blive tilgået, lækket, ændret eller slettet, hvis fysiske, teknologiske eller administrative barrierer overtrædes.

4.2. Du bedes underrette os så hurtigt som muligt, hvis du mener, at nogle af de oplysninger, vi har om dig, er forkerte eller ufuldstændige. Eventuelle unøjagtigheder i oplysningerne vil blive afhjulpet så hurtigt som muligt.

5. Hvordan kan CFD Trader's tjenester suspenderes?

5.1. Hvis CFD Trader med rimelighed har mistanke om kriminel adfærd fra en konto eller er forpligtet til at gøre dette i henhold til en lov eller forskrift eller en instruks fra en kompetent myndighed eller et reguleringsorganisation, kan CFD Trader suspendere alle tjenester (herunder din adgang til kontoen) eller en del af deres funktionalitet.

6. Yderligere spørgsmål

6.1. For forespørgsler eller kommentarer vedrørende vores vilkår, politikker eller tilbudte tjenester anbefales du at kontakte CFD Trader’s support team.

Vi forbinder dig med den bedste mægler i din region...